02 เมษายน 2566

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ - 15 มีนาคม 2565 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2565 สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาล รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565 กรมทางหลวง รับสมัครเข้ารับราชการ จำนวน 6 ตำแหน่ง สมัครตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ - 14 มีนาคม 2565 กรมสรรพสามิต รับสมัครบุคคล (คนพิการ) เป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565

ดูบทความบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด รับสมัครสอบคัดเลือกเป็นพนักงาน จำนวน 15 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน - 13 ธันวาคม 2565

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด รับสมัครสอบคัดเลือกเป็นพนักงาน จำนวน 15 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน - 13 ธันวาคม 2565

 

 

 

 

 

ประกาศบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้าทำงานเป็นพนักงาน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

 

 

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

สมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต (Internet) ตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 13 ธันวาคม 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยเข้าไปที่เว็บไซต์ http://www.thailandpost.com หัวข้อ "ข่าว" และไปที่ "สมัครงาน - ประกาศ" หรือ ที่เว็บไซต์ http://job.thailandpost.com  แล้วปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนด ดูรายละเอียดที่ไฟล์ประกาศรับสมัคร

 


คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 

     

 

 

 

 

 

 

17 พฤศจิกายน 2565

ผู้ชม 720 ครั้ง

Engine by shopup.com