24 กุมภาพันธ์ 2567

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ - 15 มีนาคม 2565 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2565 สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาล รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565 กรมทางหลวง รับสมัครเข้ารับราชการ จำนวน 6 ตำแหน่ง สมัครตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ - 14 มีนาคม 2565 กรมสรรพสามิต รับสมัครบุคคล (คนพิการ) เป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565

ดูบทความโรงพยาบาลอานันทมหิดล รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 31 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2565

โรงพยาบาลอานันทมหิดล รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 31 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2565

หมวดหมู่: งานสาธารณสุข

 

 

 


ประกาศโรงพยาบาลอานันทมหิดล เรื่อง รับสมัครบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุนเข้าปฏิบัติงานเป็น ลูกจ้างชั่วคราว โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. ตำแหน่ง นักวิศวกรชีวการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา

2. ตำแหน่ง นักปฏิบัติการรังสี จำนวน 1 อัตรา

3. ตำแหน่ง พนักงานหัวใจและปอดเทียม จำนวน 1 อัตรา

4. ตำแหน่ง พนักงานคอมพิวเตอร์ชั้น 4 จำนวน 1 อัตรา

5. ตำแหน่ง พนักงานคอมพิวเตอร์ชั้น 3 จำนวน 1 อัตรา

6. ตำแหน่ง ช่างเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา

7. ตำแหน่ง ช่างโทรศัพท์ชั้น 3 จำนวน 1 อัตรา

8. ตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชีชั้น 2 จำนวน 1 อัตรา

9. ตำแหน่ง พนักงานธุรการชั้น 1 จำนวน 8 อัตรา

10. ตำแหน่ง พนักงานห้องทดลองชั้น 1 จำนวน 1 อัตรา

11. ตำแหน่ง พนักงานบริการ จำนวน 4 อัตรา

12. ตำแหน่ง พนักงานสูทกรรม จำนวน 2 อัตรา

13. ตำแหน่ง พนักงานบริการเวชบริภัณฑ์ จำนวน 3 อัตรา

14. ตำแหน่ง พนักงานรักษาสถานที่ จำนวน 1 อัตรา

15. ตำแหน่ง พนักงานช่วยการพยาบาล จำนวน 3 อัตรา

16. ตำแหน่ง พนักงานตัดเย็บเสื้อผ้า จำนวน 1 อัตรา

 


วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

สมัครด้วยตนเองตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.00 น. ที่แผนกธุรการและกำลังพล โรงพยาบาลอานันทมหิดล สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 3678 5891 - 5 ต่อ 38013 (ค่าใบสมัครชุดละ 50 บาท)

 

 

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 

 

 

17 พฤศจิกายน 2565

ผู้ชม 1408 ครั้ง

Engine by shopup.com