24 กุมภาพันธ์ 2567

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ - 15 มีนาคม 2565 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2565 สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาล รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565 กรมทางหลวง รับสมัครเข้ารับราชการ จำนวน 6 ตำแหน่ง สมัครตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ - 14 มีนาคม 2565 กรมสรรพสามิต รับสมัครบุคคล (คนพิการ) เป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565

ดูบทความเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 13 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 14 - 22 พฤศจิกายน 2565

เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 13 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 14 - 22 พฤศจิกายน 2565

 

 

 

 

 


ประกาศเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

พนักงานจ้างตามภารกิจ

สำนักปลัดเทศบาล

1. ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานเทศกิจ     จำนวน  1  อัตรา

2. ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา     จำนวน  1  อัตรา

 

กองคลัง

1. ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ     จำนวน  1  อัตรา

2. ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ     จำนวน  1  อัตรา

 

กองช่าง

1. ตำแหน่ง ผู้ช่วยวิศวกรโยธา     จำนวน  1  อัตรา

2. ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า     จำนวน  1  อัตรา

 

กองการศึกษา

1. ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู (ภาษาไทย)     จำนวน  1  อัตรา

2. ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู (ปฐมวัย)      จำนวน  1  อัตรา

 

กองการเจ้าหน้าที่

1. ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล     จำนวน  1  อัตรา

 


พนักงานจ้างทั่วไป

สำนักปลัดเทศบาล

1. ตำแหน่ง คนงาน     จำนวน  4  อัตรา

 


วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ที่ประสงค์จะสมัครสามารถนำหลักฐานเอกสารประกอบการสมัครมายื่นด้วยตนเอง ได้ที่กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ ชั้น 4 ตั้งแต่วันที่ 14 - 22 พฤศจิกายน 2565 เวลาราชการ (08.30 - 16.30 น.) เว้นวันหยุดราชการ โดยจสอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักงานเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ โทรศัพท์หมายเลข 0-3819-3115-20 ต่อ 4110 หรือทางเว็บไซต์ www.dhr.go.th 

 


คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 

      

18 พฤศจิกายน 2565

ผู้ชม 348 ครั้ง

Engine by shopup.com