06 ธันวาคม 2565

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ - 15 มีนาคม 2565 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2565 สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาล รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565 กรมทางหลวง รับสมัครเข้ารับราชการ จำนวน 6 ตำแหน่ง สมัครตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ - 14 มีนาคม 2565 กรมสรรพสามิต รับสมัครบุคคล (คนพิการ) เป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565

ดูบทความโรงพยาบาลกันตัง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 12 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 - 25 พฤศจิกายน 2565

โรงพยาบาลกันตัง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 12 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 - 25 พฤศจิกายน 2565

หมวดหมู่: งานสาธารณสุข

 

 

 


ประกาศโรงพยาบาลกันตัง เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลทั่วไปเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ (ปฏิบัติงานประจำกลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม)      จำนวน 1 อัตรา

2. ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ (ปฏิบัติงานประจำกลุ่มงานการพยาบาล)     จำนวน 1 อัตรา

3. ตำแหน่งนักจิตวิทยา     จำนวน 1 อัตรา

4. ตำแหน่งนายช่างเทคนิค     จำนวน 1 อัตรา

5. ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย    จำนวน 1 อัตรา

6. ตำแหน่งพนักงานประจำห้องยา     จำนวน 1 อัตรา

7. ตำแหน่งพนักงานบริการ     จำนวน 1 อัตรา

8. ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้     จำนวน 3 อัตรา

9. ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้     จำนวน 2 อัตรา

 


วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลกันตัง ตั้งแต่วันที่ 21 - 25 พฤศจิกายน ในวันและเวลาราชการ

 


คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 

 

18 พฤศจิกายน 2565

ผู้ชม 98 ครั้ง

Engine by shopup.com