06 ธันวาคม 2565

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ - 15 มีนาคม 2565 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2565 สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาล รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565 กรมทางหลวง รับสมัครเข้ารับราชการ จำนวน 6 ตำแหน่ง สมัครตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ - 14 มีนาคม 2565 กรมสรรพสามิต รับสมัครบุคคล (คนพิการ) เป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565

ดูบทความสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 21 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 - 25 พฤศจิกายน 2565

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 21 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 - 25 พฤศจิกายน 2565

หมวดหมู่: งานสาธารณสุข

 

 

 


ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด      จำนวน 1 อัตรา

2. ตำแหน่ง แพทย์แผนไทย       จำนวน 1 อัตรา

3. ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข      จำนวน 5 อัตรา

4. ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี      จำนวน 3 อัตรา

5. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุข      จำนวน 1 อัตรา

6. ตำแหน่ง นายช่างเทคนิค      จำนวน 1 อัตรา

7. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ      จำนวน 1 อัตรา

8. ตำแหน่ง พนักงานธุรการ      จำนวน 1 อัตรา

9. ตำแหน่ง พนักงานช่วยการพยาบาล      จำนวน 1 อัตรา

10. ตำแหน่ง พนักงานเปล      จำนวน 2 อัตรา

11. ตำแหน่ง พนักงานบริการ      จำนวน 4 อัตรา

 


วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง โดยเปิดเว็บไซต์ https://stpho.thaijobjob.com 

 


คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 

     

 

18 พฤศจิกายน 2565

ผู้ชม 118 ครั้ง

Engine by shopup.com