06 ธันวาคม 2565

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ - 15 มีนาคม 2565 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2565 สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาล รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565 กรมทางหลวง รับสมัครเข้ารับราชการ จำนวน 6 ตำแหน่ง สมัครตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ - 14 มีนาคม 2565 กรมสรรพสามิต รับสมัครบุคคล (คนพิการ) เป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565

ดูบทความสอศ. รับมอบชุดตรวจ ATK 17:12 ฟ้าอาชีวะ❄️ ภาพข่าว : สอศ. รับมอบชุดตรวจ ATK

สอศ. รับมอบชุดตรวจ ATK 17:12 ฟ้าอาชีวะ❄️ ภาพข่าว : สอศ. รับมอบชุดตรวจ ATK

หมวดหมู่: การศึกษา

 


ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รับมอบ DYMIND SARS – CoV – 2 Antigen Test Kit  จากตัวแทนบริษัท พี ซี แอล โฮลดิ้ง จำกัด(มหาชน)  จำนวน 10,000 Tests  ให้กับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  เพื่อใช้ในการตรวจหาเชื้อ  COVID-19 เบื้องต้นให้นักเรียนนักศึกษาและบุคลากรอาชีวศึกษา ณ ห้องรับรองชั้น 2 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565

19 พฤศจิกายน 2565

ผู้ชม 67 ครั้ง

Engine by shopup.com