08 ธันวาคม 2566

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ - 15 มีนาคม 2565 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2565 สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาล รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565 กรมทางหลวง รับสมัครเข้ารับราชการ จำนวน 6 ตำแหน่ง สมัครตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ - 14 มีนาคม 2565 กรมสรรพสามิต รับสมัครบุคคล (คนพิการ) เป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565

ดูบทความคุณหญิงกัลยา จับมือออสเตรีย เซ็น MOU ยกระดับอาชีวศึกษา พัฒนาฝีมือสู่สากล ป้อนตลาดแรงงาน

คุณหญิงกัลยา จับมือออสเตรีย เซ็น MOU ยกระดับอาชีวศึกษา พัฒนาฝีมือสู่สากล ป้อนตลาดแรงงาน

หมวดหมู่: การศึกษา

 

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 - ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และนายมาร์ติน คอคเคอร์ (Mr. Martin Kocher) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและเศรษฐกิจแห่งสาธารณรัฐออสเตรีย ได้ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านอาชีวศึกษาในการฝึกอบรมโดยใช้การทำงานเป็นฐาน ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการแห่งราชอาณาจักรไทย กับ กระทรวงแรงงานและเศรษฐกิจแห่งสาธารณรัฐออสเตรีย รวมทั้งการหารือความร่วมมือทวิภาคีด้านอาชีวศึกษาของไทยและออสเตรีย พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรีธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) เรืออากาศโท สมพร ปานดำ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นายสง่า แต่เชื้อสาย ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และนางดรุณวรรณ ชาญพิพัฒนชัย โฆษกรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช) ณ ห้องราชวัลลภ อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ

 

ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า ขอขอบคุณรัฐบาลสาธารณรัฐออสเตรียที่ได้ให้การสนับสนุนและร่วมพัฒนาด้านอาชีวศึกษาของไทยมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2533 ซึ่งการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้จะเป็นการขยายความร่วมมือในการให้การสนับสนุนด้านวิชาการ เครื่องมือและบุคลากรให้กับอาชีวศึกษาทั่วประเทศ เป็นการยกระดับมาตรฐานอาชีวศึกษาของไทยให้เข้มแข็งและเทียบเท่ามาตรฐานของออสเตรีย

 

สำหรับความร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงแรงงานและเศรษฐกิจแห่งสาธารณรัฐออสเตรียในครั้งนี้มีกรอบระยะเวลา 5 ปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งพัฒนากรอบความร่วมมือทั้งในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ ซึ่งเน้นการสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน และตอบสนองความต้องการด้านแรงงานของภาคเอกชน

 

 

โดยปัจจุบันมีผู้ประกอบการออสเตรียที่ดำเนินธุรกิจอยู่ในประเทศไทยจำนวนมากที่ต้องการแรงงานไทยที่มีฝีมือ ซึ่งความร่วมมือทวิภาคีในครั้งนี้ไม่เฉพาะพัฒนาหลักสูตรการเรียน แต่รวมไปถึงการประเมินผลตามมาตรฐานการทำงานของออสเตรีย ซึ่งในอนาคตนักเรียนอาชีวะที่จบการศึกษานอกจากจะมีคุณวุฒิวิชาชีพมาตรฐานของไทยแล้วยังได้รับการรับรองมาตรฐานของออสเตรียด้วย สามารถเข้าทำงานในสถานประกอบการออสเตรียที่อยู่ในประเทศไทยและในต่างประเทศ ถือเป็นการสร้างโอกาสให้กับอาชีวศึกษาไทย

 

“ขอขอบคุณรัฐบาลสาธารณรัฐออสเตรียที่ได้ให้การสนับสนุนและร่วมพัฒนาด้านอาชีวศึกษาของไทย โดยเฉพาะการจัดตั้งวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ (Thai-Austrian Technical College) รวมทั้งการจัดอบรมครูและนักเรียนของสถาบันอาชีวศึกษาไทยมาอย่างต่อเนื่อง โดยเชื่อมั่นว่าการลงนามบันทึกความเข้าใจฯ ในครั้งนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญยิ่งต่อการพัฒนาการอาชีวศึกษาของไทยให้เข้มแข็งและเทียบเท่ามาตรฐานของออสเตรีย เป็นการติดปีกให้กับเด็กไทยเมื่อจบการศึกษาแล้วสามารถไปทำงานกับผู้ประกอบการหรือประเทศออสเตรียหรือประเทศอื่นๆ ที่ให้การรับรองมาตรฐานออสเตรีย”ดร.คุณหญิงกัลยา กล่าว

 

นายมาร์ติน คอคเคอร์ (Mr. Martin Kocher) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและเศรษฐกิจแห่งสาธารณรัฐออสเตรีย กล่าวว่า สาธารณรัฐออสเตรียมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งในความร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการในครั้งนี้ เพื่อสนับสนุนด้านวิชาการ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ตามความสนใจของทั้งสองฝ่าย ซึ่งเชื่อว่าจะสามารถผลิตแรงงานที่มีมาตรฐานในระดับสากลตอบสนองความต้องการแรงงานของภาคเอกชนทั้งในประเทศไทยและออสเตรีย

19 พฤศจิกายน 2565

ผู้ชม 232 ครั้ง

Engine by shopup.com