24 กุมภาพันธ์ 2567

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ - 15 มีนาคม 2565 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2565 สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาล รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565 กรมทางหลวง รับสมัครเข้ารับราชการ จำนวน 6 ตำแหน่ง สมัครตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ - 14 มีนาคม 2565 กรมสรรพสามิต รับสมัครบุคคล (คนพิการ) เป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565

ดูบทความเทศบาลนครนนทบุรี รับสมัครบุคคลเข้าเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 24 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน - 7 ธันวาคม 2565

เทศบาลนครนนทบุรี รับสมัครบุคคลเข้าเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 24 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน - 7 ธันวาคม 2565

 

 

 


ประกาศเทศบาลนครนนทบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเทศบาลนครนนทุบรี ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

สำนักการช่าง

พนักงานจ้างตามภารกิจ

1. ตำแหน่งสำหรับผู้มีคุณวุฒิ

- ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างศิลป์     จำนวน  1  อัตรา

- ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างเครื่องกล     จำนวน  2  อัตรา

 

2. ตำแหน่งสำหรับผู้มีทักษะ

- ตำแหน่งช่างปูน     จำนวน  1  อัตรา

- ตำแหน่งช่างไม้     จำนวน  2  อัตรา

 

3. พนักงานจ้างทั่วไป

- ตำแหน่งคนงาน     จำนวน  18  อัตรา

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร สามารถขอรับและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเอง ในระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 7 ธันวาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30 - 12.00 นาฬิกา และเวลา 13.00 - 16.30 นาฬิกา (เว้นวันหยุดราชการ) ณ ฝ่ายบรรจุแต่งตั้ง สำนักปลัดเทศบาล ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 2 (โปรดแต่งกายชุดสุภาพ)

 


คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 

 

21 พฤศจิกายน 2565

ผู้ชม 447 ครั้ง

Engine by shopup.com