08 ธันวาคม 2566

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ - 15 มีนาคม 2565 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2565 สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาล รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565 กรมทางหลวง รับสมัครเข้ารับราชการ จำนวน 6 ตำแหน่ง สมัครตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ - 14 มีนาคม 2565 กรมสรรพสามิต รับสมัครบุคคล (คนพิการ) เป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565

ดูบทความมทร.ธัญบุรี ร่วมกับ Daejeon Culture & Arts Center จัดนิทรรศการ Exchange Arts Korea-Thailand 2022

มทร.ธัญบุรี ร่วมกับ Daejeon Culture & Arts Center จัดนิทรรศการ Exchange Arts Korea-Thailand 2022

 

 

ภาควิชาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วมกับ Daejeon Culture & Arts Center ประเทศเกาหลีใต้ และ MATDOT ART CENTER จัดนิทรรศการแลกเปลี่ยน Exchange Arts Korea-Thailand 2022 เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศซึ่งจัดแสดง ณ MATDOT ART CENTER แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทศพร สุธรรม อาจารย์ประจำภาควิชาทัศนศิลป์ สาขาจิตรกรรม คณะศิลปะกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี นิทรรศการแลกเปลี่ยน Exchange Arts Korea-Thailand 2022 ความร่วมมือระหว่างภาควิชาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และ Daejeon Culture & Arts Center ประเทศเกาหลีใต้ ได้ร่วมแสดงงานนิทรรศการของร่วมกัน ทาง Daejeon เป็นครั้งแรกที่ได้มาร่วมจัดแสดงผลงานที่เมืองไทย โดยทาง MATDOT ART CENTER ให้ความอนุเคราะห์ในเรื่องของสถานที่ในการจัดนิทรรศการ มีผลงานร่วมจัดแสดงทั้งหมด 49 ชิ้น ทาง Daejeon 40 ชิ้น ทางไทย 9 ชิ้น โดยมีศิลปินจาก มทร.ธัญบุรี  6 คน มทร.ล้านนา 1 คน และ มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา 2 คน ผลงานที่จัดแสดงมีทุกแนว ยกตัวอย่าง ภาพเขียนตัวหนังสือเกาหลีใต้ ถือว่าการเขียนตัวหนังสือเป็นศิลปะ แนว landscape ,abstract ในการเข้าร่วมในการแลกเปลี่ยนครั้งนี้ได้เทคนิควิธีการต่าง ๆ การทำงานและสไตล์การทำงาน

 

 

 

ทางด้าน Han, Hyun-Sook ตัวแทนศิลปิน Daejeon Culture & Arts Center ประเทศเกาหลีใต้ เล่าว่า มีศิลปินเข้าร่วม 7 คน โดยมีผลงานกว่า 30 ผลงานในการจัดแสดง ชอบที่ได้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนงานทางด้านศิลปะกับศิลปิน ช่วงโควิด-19 ที่ผ่านมา ได้เดินทางไปตามประเทศต่าง ๆ และครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่กลุ่มศิลปินได้จัดแสดงงานที่เมืองไทย ระหว่างที่ประสานงานในการจัดแสดงเห็นผลงานของศิลปินไทย สวย งานวาดเส้นมีความจริงจัง อยากเข้าร่วมแลกเปลี่ยนงานทางด้านศิลปะอีกถ้ามีโอกาส นำประสบการณ์ที่ได้เข้าร่วมในครั้งนี้ไปเล่าและถ่ายทอดให้กลุ่มศิลปินที่ไม่ได้เข้าร่วมครั้งนี้

 

21 พฤศจิกายน 2565

ผู้ชม 274 ครั้ง

Engine by shopup.com