08 ธันวาคม 2566

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ - 15 มีนาคม 2565 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2565 สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาล รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565 กรมทางหลวง รับสมัครเข้ารับราชการ จำนวน 6 ตำแหน่ง สมัครตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ - 14 มีนาคม 2565 กรมสรรพสามิต รับสมัครบุคคล (คนพิการ) เป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565

ดูบทความมทร.ล้านนา เชียงราย นำคณะทำงาน อว. ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงาน ณ สวนวิมานดิน  จ.เชียงราย

มทร.ล้านนา เชียงราย นำคณะทำงาน อว. ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงาน ณ สวนวิมานดิน  จ.เชียงราย

 

 

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณภัทร  ทิพย์ศรี ผู้อำนวยการกองการศึกษา พร้อมด้วย งานคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ให้การต้อนรับ ดร.ดนุช ตันเทอดทิตย์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พร้อมคณะสำนักงานปลัดกระทรวง อว. ลงพื้นที่ สวนวิมานดิน ตำบลจอมหมอกแก้ว อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย เพื่อติดตามผลการดำเนินงานโครงการ “น้ำอ้อยคั้นตั้งตัว” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ปงลังกา หัวหน้าโครงการ, ดร.ทักษ์  หงษ์ทอง และคณะทำงาน บรรยายรายงานผลการดำเนินงาน การนำวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พัฒนาและสนับสนุนเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยครบวงจร ตลอดห่วงโซ่คุณค่า ตั้งแต่การปลูกอ้อย การบรรจุ การแปรรูปและการพัฒนาบรรจุภัณฑ์และตราสินค้า

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 พฤศจิกายน 2565

ผู้ชม 309 ครั้ง

Engine by shopup.com