08 ธันวาคม 2566

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ - 15 มีนาคม 2565 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2565 สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาล รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565 กรมทางหลวง รับสมัครเข้ารับราชการ จำนวน 6 ตำแหน่ง สมัครตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ - 14 มีนาคม 2565 กรมสรรพสามิต รับสมัครบุคคล (คนพิการ) เป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565

ดูบทความรมว.เฮ้ง ส่ง ที่ปรึกษา นำทีม 5 เสือแรงงาน ลุยฝึกช่างชุมชน สร้างอาชีพ ฟื้นเศรษฐกิจฐานรากเข้มแข็ง

รมว.เฮ้ง ส่ง ที่ปรึกษา นำทีม 5 เสือแรงงาน ลุยฝึกช่างชุมชน สร้างอาชีพ ฟื้นเศรษฐกิจฐานรากเข้มแข็ง

หมวดหมู่: แรงงาน

 

          วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ นางธิวัลรัตน์ อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิดฝึกอบรมอาชีพตามโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพกิจกรรมพัฒนาทักษะฝีมือ กลุ่มอาชีพช่างชุมชน สาขาช่างปูกระเบื้องภายใต้ โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ปี 2565 รุ่นที่ 5 โดยมี หัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดเพชรบุรี กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ร่วมให้การต้อนรับ ณ สำนักสงฆ์ยอดคีรีศรีวนาราม หมู่ที่ 4 ต.ห้วยท่าช้าง อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี

 

 

          นางธิวัลรัตน์ กล่าวว่า รัฐบาลภายใต้การนำของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กระทรวงแรงงานภายใต้การกำกับดูแลของ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และท่านสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะอาชีพให้แก่แรงงานนอกระบบและแรงงานคืนถิ่นเพื่อให้สามารถประกอบอาชีพที่เหมาะสมต่อความต้องการของชุมชนเพื่อต่อยอดอาชีพและยกระดับรายได้ให้สูงขึ้นและขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก

 

 

 

          นางธิวัลรัตน์ กล่าวต่อว่า ในวันนี้ท่านสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน จึงได้มอบหมายให้ดิฉันลงพื้นที่มาเยี่ยมเยียนให้กำลังใจกับทุกท่านที่มาร่วมฝึกอบรม ซึ่งกระทรวงแรงงาน โดยสำนักงานแรงงานจังหวัดเพชรบุรี ได้ดำเนินการสำรวจความต้องการของประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนด้านอาชีพและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภาวะวิกฤตเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี เพื่อดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ภายใต้ ‘โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ปี 2565’ เพื่อช่วยเหลือประชาชนให้สามารถพึ่งพาตนเอง ต่อยอดอาชีพเดิม รองรับการประกอบอาชีพใหม่ในอนาคต อีกทั้งยังสามารถช่วยเหลือกันในชุมชนท้องถิ่นได้และสิ่งสาธารณประโยชน์ก็จะได้รับการดูแลบำรุงรักษาให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน โดยมีประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์ จำนวนทั้งสิ้น 3,170 คน

 

 

 

           “ขอให้ทุกท่านที่เข้ารับการฝึกอบรมได้ตั้งใจเก็บเกี่ยวความรู้ประสบการณ์จากการฝึกอบรมไปใช้ประโยชน์เพื่อการสร้างงาน สร้างรายได้ รวมทั้งยกระดับทักษะฝีมือให้ชาวบ้านในชุมชนได้มีศักยภาพสามารถมีส่วนร่วมกิจกรรมทางเศรษฐกิจเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากของชุมชนได้ และการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ เพื่อให้ตรงตามความต้องการของประชาชนในพื้นที่อีกด้วย” นางธิวัลรัตน์ กล่าวท้ายสุด

 

21 พฤศจิกายน 2565

ผู้ชม 214 ครั้ง

Engine by shopup.com