24 กุมภาพันธ์ 2567

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ - 15 มีนาคม 2565 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2565 สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาล รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565 กรมทางหลวง รับสมัครเข้ารับราชการ จำนวน 6 ตำแหน่ง สมัครตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ - 14 มีนาคม 2565 กรมสรรพสามิต รับสมัครบุคคล (คนพิการ) เป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565

ดูบทความ“บุญสงค์” เลขาธิการ สปส. พร้อมผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ เดิน “ตลาดหัวมุม ลาดพร้าว” จัดกิจกรรมความรู้งานประกันสังคม “ผู้ประกอบอาชีพอิสระสุขใจให้ประกันสังคม ม.40 ดูแล”

“บุญสงค์” เลขาธิการ สปส. พร้อมผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ เดิน “ตลาดหัวมุม ลาดพร้าว” จัดกิจกรรมความรู้งานประกันสังคม “ผู้ประกอบอาชีพอิสระสุขใจให้ประกันสังคม ม.40 ดูแล”

หมวดหมู่: แรงงาน

 

          เมื่อวันอาทิตย์ที่ 20 พฤศจิกายน 2565 เวลา 19.00 น. นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เป็นประธานเปิดกิจกรรมนิทรรศการความรู้งานประกันสังคม ภายใต้ชื่องาน “ผู้ประกอบอาชีพอิสระสุขใจให้ประกันสังคม ม.40 ดูแล” โดยมีนางอุสนีย์ ศิลปศร ผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานประกันสังคม นางวันทนา ณัฐพูลวัฒน์ ผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานประกันสังคม ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคม ร่วมกิจกรรม ณ บริเวณตลาดหัวมุม ถนนประเสริฐมนูกิจ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร โดยมีนางสาวเมตตา ปราบสุธา กรรมการผู้จัดการ บริษัท เนตเอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด เจ้าของตลาดหัวมุม ให้การต้อนรับ 

 


          นายบุญสงค์ กล่าวถึงการจัดกิจกรรมดีๆ ณ ตลาดหัวมุม ในวันนี้ว่า เพื่อให้ผู้ประกอบอาชีพอิสระ อาทิ พ่อค้า แม่ค้า หาบเร่แผงลอย หรือพี่น้องประชาชนทั่วไปที่มาจับจ่ายใช้สอย ณ ตลาดหัวมุม ได้มีส่วนร่วมกิจกรรมนิทรรศการความรู้งานประกันสังคม ภายใต้ชื่องาน “ผู้ประกอบอาชีพอิสระสุขใจให้ประกันสังคม ม.40 ดูแล” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง ในการรณรงค์ สนับสนุน ประชาสัมพันธ์เชิญชวนกลุ่ม ผู้ประกอบอาชีพอิสระ หรือแรงงานภาคอิสระ ได้เห็นความสำคัญในการมีหลักประกันชีวิตที่มั่นคงในการดำรงชีวิต และนำไปเผยแพร่ให้กับประชาชนทั่วไปได้รับรู้สิทธิประโยชน์ เพื่อให้แรงงานภาคอิสระตัดสินใจสมัครเพิ่มมากขึ้น อีกทั้ง เป็นการขับเคลื่อนการดำเนินงานเผยแพร่สิทธิประโยชน์ประกันสังคมมาตรา 40 ที่จัดให้มีสวัสดิการคุ้มครองตาม สโลแกนที่ว่า จ่ายน้อย..สิทธิประโยชน์เยอะ ซึ่งมีให้เลือกถึง 3 ทางเลือกตามความสมัครใจ ดังนี้

           ทางเลือกที่ 1 จ่าย 70 บาทต่อเดือน ได้รับความคุ้มครอง 3 กรณี ได้แก่ เงินทดแทนการขาดรายได้กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ทุพพลภาพ และเสียชีวิต
          ทางเลือกที่ 2 จ่าย 100 บาทต่อเดือน ได้รับสิทธิประโยชน์ 4 กรณี ได้แก่ เงินทดแทนการขาดรายได้กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ทุพพลภาพ เสียชีวิต และชราภาพ
          ทางเลือกที่ 3 จ่าย 300 บาทต่อเดือน ได้รับสิทธิประโยชน์ 5 กรณี ได้แก่ เงินทดแทนการขาดรายได้กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ทุพพลภาพ เสียชีวิต ชราภาพ และสงเคราะห์บุตร

 

 

 

 

 

          นายบุญสงค์ฯ กล่าวต่อไปว่า การจัดกิจกรรม ณ ตลาดหัวมุม Market & More ซึ่งเป็นตลาดนัดกลางคืน หรือถนนคนเดิน ในวันนี้ ผมต้องขอขอบคุณ นางสาวเมตตา ปราบสุธา เจ้าของตลาดหัวมุม ที่ให้การสนับสนุนเอื้อเฟื้อสถานที่จัดกิจกรรม โดยภายในงานจัดให้มีบูธนิทรรศการความรู้งานประกันสังคม พร้อมเล่นเกมส์ร่วมสนุกได้ตอบคำถามชิงรางวัลให้กับเครือข่ายและผู้เข้าร่วมงาน ในบริเวณงานได้จัดรถโมบายประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่มาให้บริการรับสมัครให้กับพี่น้องประชาชนที่สนใจสมัครเป็นผู้ประกันตนภาคอิสระมาตรา 40 และบริการรับชำระเงินสมทบ พร้อมทีมงานจากโรงพยาบาลพญาไท นวมินทร์ นำโดย ร้อยเอกนายแพทย์ยงยุทธ มัยลาภ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ทีมงานแพทย์และพยาบาล มาบริการตรวจสุขภาพเบื้องต้นฟรีแก่ผู้ร่วมงาน ในโอกาสนี้นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ได้เดินรณรงค์พบปะเชิญชวน พี่น้องพ่อค้าแม่ค้า ประชาชนทั่วไป แรงงานอิสระ สมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 ในระบบประกันสังคม เป็นการสร้างการมีส่วนร่วมให้คนในพื้นที่ เข้าถึงหลักประกันความมั่นคงในชีวิต ช่วยลดความเหลื่อมล้ำในสังคมตามนโยบายรัฐบาลอีกด้วย

21 พฤศจิกายน 2565

ผู้ชม 235 ครั้ง

Engine by shopup.com