24 กุมภาพันธ์ 2567

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ - 15 มีนาคม 2565 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2565 สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาล รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565 กรมทางหลวง รับสมัครเข้ารับราชการ จำนวน 6 ตำแหน่ง สมัครตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ - 14 มีนาคม 2565 กรมสรรพสามิต รับสมัครบุคคล (คนพิการ) เป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565

ดูบทความสพป. สุโขทัย เขต 1 รับสมัครบุคคลเข้าเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน/ครูพี่เลี้ยง จำนวน 20 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 - 25 พฤศจิกายน 2565

สพป. สุโขทัย เขต 1 รับสมัครบุคคลเข้าเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน/ครูพี่เลี้ยง จำนวน 20 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 - 25 พฤศจิกายน 2565

หมวดหมู่: งานครู

 

 

 

 


ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน และกลุ่มงานบริการ ตำแหน่งครูพี่เลี้ยง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอน     จำนวน  14  อัตรา

- เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปทางการศึกษาหรือทางอื่นที่ ก.ค.ศ. รับรอง และกำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งครูผู้ช่วย และมีคุณวุฒิ/กลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอก ตรงตามที่ประกาศรับสมัครเท่านั้น ในสาขาวิชาเอกหรือกลุ่มทางวิชา ดังนี้

(1) การประถมศึกษา

(2) ปฐมวัย

(3) ภาษาไทย

(4) คณิตศาสตร์

(5) ภาษาอังกฤษ

(6) สังคมศึกษา

(7) วิทยาศาสตร์

- เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ที่ยังไม่หมดอายุ ภายในวันรับสมัครวันสุดท้าย

 

 

 

 


2. กลุ่มงานบริการ ตำแหน่ง ครูพี่เลี้ยง      จำนวน  6  อัตรา

 

 

 

 


วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตัวเองได้ที่ กลุ่มบริหารงานบุคคล (ชั้น 2) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ระหว่างวันที่ 21 - 25 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.30 - 12.00 น. และเวลา 13.00 - 16.30 น. (ในวันและเวลาราชการ)

 


คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 

     

 

22 พฤศจิกายน 2565

ผู้ชม 753 ครั้ง

Engine by shopup.com