08 ธันวาคม 2566

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ - 15 มีนาคม 2565 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2565 สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาล รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565 กรมทางหลวง รับสมัครเข้ารับราชการ จำนวน 6 ตำแหน่ง สมัครตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ - 14 มีนาคม 2565 กรมสรรพสามิต รับสมัครบุคคล (คนพิการ) เป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565

ดูบทความโรงพยาบาลน่าน รับสมัครบุคคลจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 53 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน - 9 ธันวาคม 2565

โรงพยาบาลน่าน รับสมัครบุคคลจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 53 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน - 9 ธันวาคม 2565

หมวดหมู่: งานสาธารณสุข

 

 

 

 

 


ประกาศโรงพยาบาลน่าน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ     จำนวน 14 อัตรา

2. ตำแหน่ง ผู้ช่วยพยาบาล     จำนวน 7 อัตรา

3. ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้     จำนวน 24 อัตรา

4. ตำแหน่ง พนักงานห้องผ่าตัด    จำนวน 2 อัตรา

5. ตำแหน่ง พนักงานเปล     จำนวน 6 อัตรา

 


วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 9 ธันวาคม 2565 ได้โดยวิธีใดวิธีหนึ่ง ดังนี้

1. ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล อาคารสิริเวชรักษ์ ชั้น 4 ในวันและเวลาราชการ

2. พิมพ์แบบฟอร์มใบสมัครจาก www.nanhospital.go.th  กรอกข้อมูลให้ถูกต้องเรียบร้อยครบถ้วน พร้อมแนบหลักฐานการสมัคร โดยจะต้องจัดส่งมาทางไปรษณีย์ไทยเท่านั้น

3. สมัครออนไลน์ โดยสแกน QR Code แนบท้ายประกาศนี้ หลังจากนั้นพิมพ์แบบฟอร์มใบสมัครจาก www.nanhospital.go.th  กรอกข้อมูลให้ถูกต้องเรียบรอยครบถ้วน พร้อมแนบหลักฐานการสมัคร โดยจะต้องจัดส่งมาทางไปรษณีย์ไทยเท่านั้น

ที่อยู่ในการจัดส่ง กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล (สมัครงานตำแหน่ง...ระบุชื่อตำแหน่ง...) เลขที่ 1 ถนนวรวิชัย ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 55000

 

*** อ่านรายละเอียดการรับสมัครเพิ่มเติมที่ไฟล์ประกาศรับสมัคร ***

 


คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 

     

 

22 พฤศจิกายน 2565

ผู้ชม 1055 ครั้ง

Engine by shopup.com