08 ธันวาคม 2566

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ - 15 มีนาคม 2565 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2565 สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาล รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565 กรมทางหลวง รับสมัครเข้ารับราชการ จำนวน 6 ตำแหน่ง สมัครตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ - 14 มีนาคม 2565 กรมสรรพสามิต รับสมัครบุคคล (คนพิการ) เป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565

ดูบทความองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 23 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน - 9 ธันวาคม 2565

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 23 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน - 9 ธันวาคม 2565

 

 

 


ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

พนักงานจ้างตามภารกิจ (ตำแหน่งสำหรับผู้มีคุณวุฒิ)

1. ตำแหน่งผู้ช่วยนิติกร     จำนวน  1  อัตรา

2. ตำแหน่งผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป     จำนวน  1  อัตรา

3. ตำแหน่งผู้ช่วยครู

- สาขาวิชาภาษาอังกฤษ     จำนวน 1 อัตรา

- สาขาวิชานาฏศิลป์     จำนวน 1 อัตรา

- สาขาวิชาพลศึกษา     จำนวน 1 อัตรา

- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์     จำนวน 1 อัตรา

 

4. ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ     จำนวน  6  อัตรา

5. ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี     จำนวน  2  อัตรา

 

พนักงานจ้างตามภารกิจ (ตำแหน่งสำหรับผู้มีทักษะ)

6. ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก (ปฏิบัติงานรถขุดตีนตะขาบ)     จำนวน  1  อัตรา

7. ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (ปฏิบัติงานรถบรรทุก (ดีเซล) แบบกระบะเทท้าย)     จำนวน  1  อัตรา

8. ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์     จำนวน  1  อัตรา

 

พนักงานจ้างทั่วไป

9. ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์     จำนวน  3  อัตรา

10. ตำแหน่งคนงาน     จำนวน  3  อัตรา

 


วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ที่ประสงค์จะสมัครให้นำเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร มายื่นด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร โดยให้แต่งกายด้วยชุดสุภาพ (ไม่สวมกางเกงยีนส์ กางเกงขาสั้น เสื้อที่ไม่มีแขน เสื้อยืด รองเท้าแตะ) กำหนดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 - 9 ธันวาคม 2565 (ในวันและเวลาราชการ) ณ ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่ ชั้น 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน (ผู้สมัคร 1 ท่าน สามารถเลือกสมัครได้เพียง 1 ตำแหน่ง)

 


คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 

 

22 พฤศจิกายน 2565

ผู้ชม 361 ครั้ง

Engine by shopup.com