06 ธันวาคม 2565

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ - 15 มีนาคม 2565 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2565 สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาล รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565 กรมทางหลวง รับสมัครเข้ารับราชการ จำนวน 6 ตำแหน่ง สมัครตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ - 14 มีนาคม 2565 กรมสรรพสามิต รับสมัครบุคคล (คนพิการ) เป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565

ดูบทความโรงเรียนเมืองดง รับสมัครครูอัตราจ้างและลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 7 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 22 - 28 พฤศจิกายน 2565

โรงเรียนเมืองดง รับสมัครครูอัตราจ้างและลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 7 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 22 - 28 พฤศจิกายน 2565

หมวดหมู่: งานครู

  

 

 


ประกาศโรงเรียนเมืองดง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ที่จ้างจากเงินนอกงบประมาณ ปี 2566 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่สอน      จำนวน 3 อัตรา

- กลุ่มวิชา/สาขาวิชาเอกภาษาไทย     จำนวน 1 อัตรา

- กลุ่มวิชา/สาขาวิชาเอกภาษาเกาหลี     จำนวน 1 อัตรา

- กลุ่มวิชา/สาขาวิชาเอกเกษตร     จำนวน 1 อัตรา

 

2. ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่พนักงานจัดเก็บเอกสาร     จำนวน 2 อัตรา

3. ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่พนักงานการเงินและบัญชี     จำนวน 2 อัตรา

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก สามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง พร้อมลงลายมือชื่อกำกับเอกสารและหลักฐษนที่ใช้สมัครทุกฉบับ ที่โรงเรียนเมืองคง ตั้งแต่วันที่ 22 - 28 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ 2565 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

 


คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 

 

23 พฤศจิกายน 2565

ผู้ชม 81 ครั้ง

Engine by shopup.com