06 ธันวาคม 2565

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ - 15 มีนาคม 2565 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2565 สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาล รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565 กรมทางหลวง รับสมัครเข้ารับราชการ จำนวน 6 ตำแหน่ง สมัครตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ - 14 มีนาคม 2565 กรมสรรพสามิต รับสมัครบุคคล (คนพิการ) เป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565

ดูบทความโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ จำนวน 21 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 - 29 พฤศจิกายน 2565

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ จำนวน 21 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 - 29 พฤศจิกายน 2565

หมวดหมู่: งานสาธารณสุข

 

 

 


ประกาศโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการรายวัน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ     จำนวน 7 อัตรา

2. ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล     จำนวน 1 อัตรา

3. ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้     จำนวน 1 อัตรา

4. ตำแหน่งพนักงานทั่วไป     จำนวน 6 อัตรา

5. ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (ตัดเย็บ)     จำนวน 1 อัตรา

6. ตำแหน่งนักจิตวิทยา      จำนวน 1 อัตรา

7. ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข     จำนวน 1 อัตรา

(ปฏิบัติงานที่กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด เพศชาย)

8. ตำแหน่งเจ้าพนักงานเวชสถิติ     จำนวน 2 อัตรา

9. ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ     จำนวน 1 อัตรา

 


วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

กำหนดรับสมัคร ตั้งแต่วันจันทร์ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันอังคาร วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 ณ งานธุรการ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ระหว่างเวลา 08.30 - 16.00 น. เว้นวันหยุดราชการ สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่งานธุรการ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป โทร. 0-4253-2141-2 ต่อ 102

 


คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 

     

 

23 พฤศจิกายน 2565

ผู้ชม 86 ครั้ง

Engine by shopup.com