06 ธันวาคม 2565

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ - 15 มีนาคม 2565 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2565 สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาล รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565 กรมทางหลวง รับสมัครเข้ารับราชการ จำนวน 6 ตำแหน่ง สมัครตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ - 14 มีนาคม 2565 กรมสรรพสามิต รับสมัครบุคคล (คนพิการ) เป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565

ดูบทความสถาบันประสาทวิทยา รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 14 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน - 15 ธันวาคม 2565

สถาบันประสาทวิทยา รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 14 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน - 15 ธันวาคม 2565

หมวดหมู่: งานสาธารณสุข

 

 

 

 

 


ประกาศสถาบันประสาทวิทยา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. ตำแหน่ง นายแพทย์     จำนวน 1 อัตรา

2. ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป     จำนวน 1 อัตรา

3. ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ     จำนวน 1 อัตรา

4. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ     จำนวน 3 อัตรา

5. ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้     จำนวน 2 อัตรา

6. ตำแหน่ง พนักงานประกอบอาหาร     จำนวน 3 อัตรา

7. ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์     จำนวน 1 อัตรา

8. ตำแหน่ง พนักงานบริการ     จำนวน 2 อัตรา

 


วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคลฯ อาคารอำนวยการ ชั้น 2 สถาบันประสาทวิทยา เลขที่ 312 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 ตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ (ภาคเช้า เวลา 08.30 น. - 12.00 น. และภาคบ่าย เวลา 13.00 - 16.30 น.)

 


คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 

 

23 พฤศจิกายน 2565

ผู้ชม 122 ครั้ง

Engine by shopup.com