06 ธันวาคม 2565

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ - 15 มีนาคม 2565 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2565 สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาล รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565 กรมทางหลวง รับสมัครเข้ารับราชการ จำนวน 6 ตำแหน่ง สมัครตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ - 14 มีนาคม 2565 กรมสรรพสามิต รับสมัครบุคคล (คนพิการ) เป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565

ดูบทความองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อตก.) ขยายเวลารับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 15 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2565

องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อตก.) ขยายเวลารับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 15 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2565

 

 

 


ประกาศคณะกรรมการสรรหาลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) เรื่อง ขยายเวลารับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปฏิบัติงานโครงการรับจำนำข้าวเปลือก โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปฏิบัติงานโครงการรับจำนำข้าวเปลือก     จำนวน  15  อัตรา

- ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครสอบได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2565 ไม่เว้นวันหยุดราชกร โดยเข้าสู่เว็บไซต์องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร www.mof.or.th  หัวข้อประกาศรับสมัครงน ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัคร และกรอกข้อมูลใบสมัครพร้อมแนบหลักฐษนการสมัครงาน และจัดส่งมาที่ E-mail : hrm@mof.or.th  ภายในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2565

 

 

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 

     

 

23 พฤศจิกายน 2565

ผู้ชม 188 ครั้ง

Engine by shopup.com