06 ธันวาคม 2565

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ - 15 มีนาคม 2565 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2565 สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาล รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565 กรมทางหลวง รับสมัครเข้ารับราชการ จำนวน 6 ตำแหน่ง สมัครตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ - 14 มีนาคม 2565 กรมสรรพสามิต รับสมัครบุคคล (คนพิการ) เป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565

ดูบทความองค์การคลังสินค้า รับสมัครลูกจ้างเหมาปฏิบัติงาน จำนวน 5 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 14 - 28 พฤศจิกายน 2565

องค์การคลังสินค้า รับสมัครลูกจ้างเหมาปฏิบัติงาน จำนวน 5 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 14 - 28 พฤศจิกายน 2565

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 


ประกาศองค์การคลังสินค้า เรื่อง รับสมัครลูกจ้างเหมาปฏิบัติงาน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

ตำแหน่ง ลูกจ้างเหมาปฏิบัติงานประจำสำนักงานในปีงบประมาณ 2566     จำนวน  5  อัตรา

 


ตำแหน่งงานและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

1. ปฏิบัติงานประจำสำนักคดี

1.1 ลูกจ้างเหมาปฏิบัติงานด้านคดีและบังคับคดี จำนวน 1 อัตรา โดยได้รับปริญญาตรีทางกฎหมาย สาขานิติศาสตร์

1.2 ลูกจ้างเหมาปฏิบัติงานด้านบันทึกข้อมูลสารบบคดีและบังคับคดี จำนวน 1 อัตรา โดยได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางบริหารธุรกิจ การจัดการ เป็นต้น

 

2. ปฏิบัติงานประจำสำนักนิติกร

- ลูกจ้างเหมาปฏิบัติงานด้านวินัยและสืบสวนสอบสวน จำนวน 3 อัตรา โดยได้รับปริญญาตรีทางกฎหมาย สาขานิติศาสตร์

 


วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ยื่นใบสมัครงานด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 - 28 พฤศจิกายน 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 15.00 น. ที่ห้องสำนักทรัพยากรมนุษย์ ชั้น 8 (10804) ตึกองค์การคลังสินค้า กระทรวงพาณิตย์ เลขที่ 563 ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี โทร. 0 2507 5283, 0 2507 5294

 


คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 

 

23 พฤศจิกายน 2565

ผู้ชม 257 ครั้ง

Engine by shopup.com