06 ธันวาคม 2565

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ - 15 มีนาคม 2565 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2565 สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาล รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565 กรมทางหลวง รับสมัครเข้ารับราชการ จำนวน 6 ตำแหน่ง สมัครตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ - 14 มีนาคม 2565 กรมสรรพสามิต รับสมัครบุคคล (คนพิการ) เป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565

ดูบทความกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 37 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2565

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 37 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2565

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 

 

 


ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 1 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

1. ตำแหน่งนักพัฒนาสังคม     จำนวน 5 อัตรา

2. ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์     จำนวน 4 อัตรา

3. ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน     จำนวน 1 อัตรา

4. ตำแหน่งนิติกร     จำนวน 1 อัตรา

5. ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์     จำนวน 1 อัตรา

6. ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน     จำนวน 1 อัตรา

 

กลุ่มงานเทคนิค

7. ตำแหน่งเจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์     จำนวน 1 อัตรา

8. ตำแหน่งครูฝึกอาชีพสงเคราะห์ ชั้น 2     จำนวน 2 อัตรา

9. ตำแหน่งครูฝึกอาชีพสงเคราะห์ ชั้น 3     จำนวน 2 อัตรา

 

กลุ่มงานบริการ

10. ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี     จำนวน 8 อัตรา

11. ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ     จำนวน 4 อัตรา

12. ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัฒนาศักยภาพ     จำนวน 1 อัตรา

13. ตำแหน่งผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด     จำนวน 1 อัตรา

14. ตำแหน่งพี่เลี้ยง     จำนวน 3 อัตรา

15. ตำแหน่งผู้ดูแลผู้รับการสงเคราะห์     จำนวน 1 อัตรา

16. ตำแหน่งผู้สอนวิชาชีพ     จำนวน 1 อัตรา

 


วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยเข้าไปที่เว็บไซต์ http://dep.go.th หัวข้อ "รับสมัครงาน" หรือที่ https://dep.thaijobjob.com โดยกรอกข้อความในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ดูรายละเอียดที่ไฟล์ประกาศรับสมัคร

 


คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 

     

 

24 พฤศจิกายน 2565

ผู้ชม 493 ครั้ง

Engine by shopup.com