08 ธันวาคม 2566

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ - 15 มีนาคม 2565 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2565 สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาล รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565 กรมทางหลวง รับสมัครเข้ารับราชการ จำนวน 6 ตำแหน่ง สมัครตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ - 14 มีนาคม 2565 กรมสรรพสามิต รับสมัครบุคคล (คนพิการ) เป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565

ดูบทความองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 35 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน - 14 ธันวาคม 2565

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 35 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน - 14 ธันวาคม 2565

 

 

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

พนักงานจ้างทั่วไป     จำนวน  11  ตำแหน่ง  35  อัตรา

1. ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักกรลขนาดกลาง     จำนวน 5 อัตรา

2. ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา     จำนวน 13 อัตรา

3. ตำแหน่ง คนงาน (เครื่องสูบน้ำ)     จำนวน 2 อัตรา

4. ตำแหน่ง คนงาน (ทุ่งหันตรา)     จำนวน 1 อัตรา

5. ตำแหน่ง คนงาน (ซ่อมสายทาง)     จำนวน 3 อัตรา

6. ตำแหน่ง คนงาน (อาคาร)     จำนวน 1 อัตรา

7. ตำแหน่ง คนงาน (สนามกีฬา)     จำนวน 2 อัตรา

8. ตำแหน่ง คนงาน (ศูนย์กำจัดขยะ)     จำนวน 1 อัตรา

9. ตำแหน่ง คนงาน (ทุ่งหันตรา)     จำนวน 3 อัตรา

10. ตำแหน่ง คนสวน (ทุ่งภูเขาทอง)     จำนวน 3 อัตรา

11. ตำแหน่ง คนสวน (ศูนย์กำจัดขยะ)     จำนวน 1 อัตรา

 


วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่กองการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเอง รับสมัครตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 14 ธันวาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ (แต่งกายชุดสุภาพ) หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0-3579-6433

 


คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 

 

 

24 พฤศจิกายน 2565

ผู้ชม 381 ครั้ง

Engine by shopup.com