06 ธันวาคม 2565

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ - 15 มีนาคม 2565 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2565 สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาล รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565 กรมทางหลวง รับสมัครเข้ารับราชการ จำนวน 6 ตำแหน่ง สมัครตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ - 14 มีนาคม 2565 กรมสรรพสามิต รับสมัครบุคคล (คนพิการ) เป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565

ดูบทความสพป. ชุมพร เขต 2 รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 22 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน - 7 ธันวาคม 2565

สพป. ชุมพร เขต 2 รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 22 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน - 7 ธันวาคม 2565

หมวดหมู่: งานครู

 

 

 


ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

กลุ่มงาน บริหารงานทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอน     จำนวน  22  อัตรา

1. สาขาวิชาเอกปฐมวัย     จำนวน 5 อัตรา

2. สาขาวิชาเอกภาษาไทย     จำนวน 3 อัตรา

3. สาขาวิชาเอกคณิตศาสตร์     จำนวน 5 อัตรา

4. สาขาวิชาเอกวิทยาศาสตร์     จำนวน 2 อัตรา

5. สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ     จำนวน 3 อัตรา

6. สาขาวิชาเอกสังคมศึกษา     จำนวน 1 อัตรา

7 . สาขาวิชาเอกพลศึกษา     จำนวน 2 อัตรา

8. สาขาวิชาเอกศิลปะ     จำนวน 1 อัตรา

 


วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ ห้องประชุม 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ระหว่างวันที่ 21 - 29 พฤศจิกายน 2565 ภาคเช้า เวลา 08.30 - 12.00 น. และภาคบ่าย เวลา 13.00 - 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดรายละเอยดการสมัครสอบได้ทางเว็บไซต์ http://www.cpn2.go.th 

 


คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 

 

24 พฤศจิกายน 2565

ผู้ชม 258 ครั้ง

Engine by shopup.com