08 ธันวาคม 2566

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ - 15 มีนาคม 2565 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2565 สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาล รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565 กรมทางหลวง รับสมัครเข้ารับราชการ จำนวน 6 ตำแหน่ง สมัครตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ - 14 มีนาคม 2565 กรมสรรพสามิต รับสมัครบุคคล (คนพิการ) เป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565

ดูบทความรมว. เฮ้ง เอาใจคนหางาน เสิร์ฟตำแหน่งงานกว่า 1 หมื่นอัตรา ในงาน “วันมหกรรมอาชีพและนัดพบแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา”

รมว. เฮ้ง เอาใจคนหางาน เสิร์ฟตำแหน่งงานกว่า 1 หมื่นอัตรา ในงาน “วันมหกรรมอาชีพและนัดพบแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา”

หมวดหมู่: แรงงาน


          วันที่ 17 มกราคม 2566 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายนายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน เป็นประธานเปิดงาน “วันมหกรรมอาชีพ และนัดพบแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา” ณ บริเวณ ชั้น 2 The Hall ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค ถนนสายเอเชีย ตำบลคลองสวนพลู อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีนายธีรศักดิ์ โฉมศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้การต้อนรับ นางสาวบุณยวีร์ ไขว้พันธุ์ นายสิบหมื่นชัย โพธิสินธุ์ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน นายโอวาท ทองบ่อมะกรูด ผู้ตรวจราชการกรมการจัดหางาน จัดหางานจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมงาน

 

 

           นายไพโรจน์ กล่าวว่า รัฐมนตรีสุชาติ ให้ความสำคัญกับการฟื้นฟูภาคแรงงาน สนับสนุนให้แรงงานกลับเข้าสู่ระบบการจ้างงานใหม่ มีงานทำ มีรายได้ และมีคุณภาพชีวิตที่ดี เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยจัดงานนี้ขึ้นเพื่อส่งเสริมอาชีพและเพิ่มโอกาสให้คนหางาน ผู้ที่ต้องการเปลี่ยนงาน นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป ได้เลือกสมัครงานในตำแหน่งงานที่ตรงกับความรู้สามารถ สนับสนุนให้เกิดการจ้างงานและลดปัญหาขาดแคลนแรงงาน ตลอดจนได้ทราบข้อมูลข่าวสารด้านอาชีพการมีงานทำ โดยมีนายจ้าง/สถานประกอบการชั้นนำจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดใกล้เคียงมาร่วมรับสมัครและสัมภาษณ์งานโดยตรง จำนวน 60 แห่งต่อวัน ตำแหน่งงานว่าง จำนวน 10,226 อัตรา แบ่งเป็นตำแหน่งในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 4,525 อัตรา และจังหวัดใกล้เคียง จำนวน 5,701 อัตรา ซึ่งรับวุฒิการศึกษาตั้งแต่ระดับประถมศึกษาจนถึงปริญญาตรี
          ภายในงานมีการสาธิตอาชีพอิสระที่เปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจได้ฝึกปฏิบัติวันละ 20 อาชีพ การจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของกลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้าน กลุ่มอาชีพอิสระ รวมทั้งกลุ่มผู้สูงอายุและผู้พิการ การทดสอบแบบวัดบุคลิกภาพเพื่อการศึกษาต่อ และการเลือกอาชีพที่เหมาะสมกับความรู้ความสามารถและความถนัดของตนเอง การบรรยายให้ความรู้ด้านตลาดออนไลน์ การจัดแสดงนิทรรศการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน สถาบันการศึกษา สถาบันการเงิน การให้ความรู้เกี่ยวกับการรับงานไปทำที่บ้าน การไปทำงานต่างประเทศ และแข่งขันตอบปัญหาอาชีพชิงรางวัล

          “ปัจจุบันรัฐบาลมีนโยบายเปิดประเทศส่งผลให้ภาคการท่องเที่ยวมีการขยายตัว ประกอบกับภาคธุรกิจฟื้นตัวอย่างรวดเร็วทำให้เกิดการจ้างงานเพิ่มขึ้น การจัดงานมหกรรมอาชีพและนัดพบแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในครั้งนี้ถือเป็นการตอบสนองนโยบายของรัฐบาลที่ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการจ้างงานและการพัฒนาคน ซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญในการฟื้นฟูภาคแรงงานต่อไปในอนาคต” อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าว

 

 

           ทั้งนี้ ผู้ที่ว่างงาน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปที่สนใจสมัครงานหรือต้องการประกอบอาชีพอิสระ สามารถเข้าร่วมงาน “วันมหกรรมอาชีพและนัดพบแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา” ได้ระหว่างวันที่ 17 - 18 มกราคม 2566 เวลา 09.30 – 16.00 น. โดยทุกกิจกรรมให้บริการฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 035-336856 หรือดูรายละเอียดได้ที่แฟนเพจ Facebook สำนักงานจัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

18 มกราคม 2566

ผู้ชม 316 ครั้ง

Engine by shopup.com