08 ธันวาคม 2566

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ - 15 มีนาคม 2565 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2565 สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาล รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565 กรมทางหลวง รับสมัครเข้ารับราชการ จำนวน 6 ตำแหน่ง สมัครตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ - 14 มีนาคม 2565 กรมสรรพสามิต รับสมัครบุคคล (คนพิการ) เป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565

ดูบทความโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 5 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 6 - 17 กุมภาพันธ์ 2566

โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 5 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 6 - 17 กุมภาพันธ์ 2566

หมวดหมู่: งานสาธารณสุข

 

 

 ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรเป็นพนักงานทั่วไป สังกัดโรงพยาบาลกระบี่ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

 

1. ตำแหน่งเจ้าพนักงานเวชสถิติ กลุ่มงานสารสนเทศทางการแพทย์     จำนวน 1 อัตรา

 

2. ตำแหน่งเภสัชกร กลุ่มงานเภสัชกรรม     จำนวน 3 อัตรา

 

3. ตำแหน่งวิศวกรโยธา กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและวิศวกรรมทางการแพทย์     จำนวน 1 อัตรา

 

 


วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

 

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได ในระหว่างวันที่ 6 - 17 กุมภาพันธ์ 2566 (เฉพาะเวลาทำการ) ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 5 อาคารเจษฏาบดินทร์ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทุบรี โทร. 0 2528 4567 ต่อ 10521 - 10522, 10553 - 10555

 

 

 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 

 

 

 

07 กุมภาพันธ์ 2566

ผู้ชม 484 ครั้ง

Engine by shopup.com