15 เมษายน 2567

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ - 15 มีนาคม 2565 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2565 สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาล รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565 กรมทางหลวง รับสมัครเข้ารับราชการ จำนวน 6 ตำแหน่ง สมัครตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ - 14 มีนาคม 2565 กรมสรรพสามิต รับสมัครบุคคล (คนพิการ) เป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565

ดูบทความสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 18 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 15 - 21 กุมภาพันธ์ 2566

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 18 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 15 - 21 กุมภาพันธ์ 2566

หมวดหมู่: งานสาธารณสุข

 

 

 

 ประกาศจังหวัดหนองคาย เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่าง ๆ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

 

1. ตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ      จำนวน 1 อัตรา

 

- โรงพยาบาลรัตนวาปี

 

 

2. ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ      จำนวน 11 อัตรา

 

- โรงพยาบาลโพนพิสัย จำนวน 2 อัตรา

 

- โรงพยาบาลศรีเชียงใหม่ จำนวน 1 อัตรา

 

- โรงพยาบาลสระใคร จำนวน 3 อัตรา

 

- โรงพยาบาลรัตนวาปี จำนวน 1 อัตรา

 

- โรงพยาบาลส่งเริมสุขภาพตำบลนาหนัง จำนวน 1 อัตรา

 

- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองกุ้งใต้ จำนวน 1 อัตรา

 

- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยไฮ จำนวน 1 อัตรา

 

 


3. ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ     จำนวน 3 อัตรา

 

- โรงพยาบาลโพนพิสัย จำนวน 1 อัตรา

 

- โรงพยาบาลสังคม จำนวน 1 อัตรา

 

- โรงพยาบาลเฝ้าไร่ จำนวน 1 อัตรา

 

 

 

4. ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ     จำนวน 1 อัตรา

 

- โรงพยาบาลโพนพิสัย

 

 

5. ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน     จำนวน 2 อัตรา

 

- โรงพยาบาลรัตนวาปี จำนวน 1 อัตรา

 

- โรงพยาบาลรัตนาวาปี จำนวน 1 อัตรา

 

 

 


วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

 

ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอทราบรายละเอียดรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย โทร. 0 4241 1285 ระยะเวลารับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 - 21 กุมภาพันธ์ 2566 ในวันและเวลาราชการ ภาคเช้าเวลา 08.30 - 12.00 น. ภาคบ่ายเวลา 13.00 - 16.30 น.

 

 

 


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 

 

14 กุมภาพันธ์ 2566

ผู้ชม 561 ครั้ง

Engine by shopup.com