08 ธันวาคม 2566

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ - 15 มีนาคม 2565 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2565 สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาล รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565 กรมทางหลวง รับสมัครเข้ารับราชการ จำนวน 6 ตำแหน่ง สมัครตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ - 14 มีนาคม 2565 กรมสรรพสามิต รับสมัครบุคคล (คนพิการ) เป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565

ดูบทความโรงพยาบาลสงขลา รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 20 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 16 - 22 กุมภาพันธ์ 2566

โรงพยาบาลสงขลา รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 20 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 16 - 22 กุมภาพันธ์ 2566

หมวดหมู่: งานสาธารณสุข

 

 

 ประกาศจังหวัดสงขลา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ สังกัดโรงพยาบาลสงขลา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

 

1. ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ     จำนวน 19 อัตรา

 

2. ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ     จำนวน 1 อัตรา

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

 

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น 2 โรงพยาบาลสงขลา โทร. 0 7438 8100 ต่อ 7134 ระยะเวลารับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 16 - 22 กุมภาพันธ์ 2566 ในวันและเวลาราชการ ภาคเช้าเวลา 08.30 - 12.00 น. ภาคบ่ายเวลา 13.00 - 16.30 น.)

 

 

 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 

 

14 กุมภาพันธ์ 2566

ผู้ชม 544 ครั้ง

Engine by shopup.com