21 พฤษภาคม 2567

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ - 15 มีนาคม 2565 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2565 สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาล รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565 กรมทางหลวง รับสมัครเข้ารับราชการ จำนวน 6 ตำแหน่ง สมัครตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ - 14 มีนาคม 2565 กรมสรรพสามิต รับสมัครบุคคล (คนพิการ) เป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565

ดูบทความโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร รับสมัครบุคคลเข้าเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 8 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ - 3 มีนาคม 2566

โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร รับสมัครบุคคลเข้าเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 8 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ - 3 มีนาคม 2566

หมวดหมู่: งานสาธารณสุข

 

 

 

 

 ประกาศจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ปฏิบัติงานโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีบุรี โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

 

1. ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล     จำนวน 2 อัตรา

 

2. ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล     จำนวน 1 อัตรา

 

3. ตำแหน่งเจ้าพนักงานเวชสถิติ     จำนวน 1 อัตรา

 

4. ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี     จำนวน 1 อัตรา

 

5. ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้า     จำนวน 1 อัตรา

 

6. ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์     จำนวน 1 อัตรา

 

7. ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข     จำนวน 1 อัตรา

 


วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

 

ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี ตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 ถึงวันที่ 3 มีนาคม 2566 ในวันและเวลาราชการตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. สอบถามรายละเอียดได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โทร. 037-217128 สามารถดูรายละเอียดข้อมูลได้ที่ www.cpa.go.th 

 

 

 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 

 

 

21 กุมภาพันธ์ 2566

ผู้ชม 688 ครั้ง

Engine by shopup.com