08 ธันวาคม 2566

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ - 15 มีนาคม 2565 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2565 สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาล รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565 กรมทางหลวง รับสมัครเข้ารับราชการ จำนวน 6 ตำแหน่ง สมัครตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ - 14 มีนาคม 2565 กรมสรรพสามิต รับสมัครบุคคล (คนพิการ) เป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565

ดูบทความกระทรวงการต่างประเทศ รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 46 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 1 - 30 มีนาคม 2566

กระทรวงการต่างประเทศ รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 46 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 1 - 30 มีนาคม 2566

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

 

ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน     จำนวน  46  อัตรา

 

- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี

 

 


วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

 

เปิดรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน้ต (Internet) ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 มีนาคม 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยเข้าไปที่เว็บไซต์ htts://mfa.thaijobjob.com 

 

 


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 

     

 

 

21 กุมภาพันธ์ 2566

ผู้ชม 2319 ครั้ง

Engine by shopup.com