08 ธันวาคม 2566

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ - 15 มีนาคม 2565 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2565 สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาล รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565 กรมทางหลวง รับสมัครเข้ารับราชการ จำนวน 6 ตำแหน่ง สมัครตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ - 14 มีนาคม 2565 กรมสรรพสามิต รับสมัครบุคคล (คนพิการ) เป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565

ดูบทความสถาบันจีน-ไทย ม.รังสิต จัดกิจกรรม Chinese Freshy Night

สถาบันจีน-ไทย ม.รังสิต จัดกิจกรรม Chinese Freshy Night

 

 

 

 

สถาบันจีน-ไทยแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต จัดกิจกรรม Chinese Freshy Night  ต้อนรับนักศึกษาใหม่ชาวจีนที่เดินทางมาศึกษายังมหาวิทยาลัยรังสิต ประเทศไทย และยังเป็นการสร้างพื้นที่ให้นักศึกษาไทยและจีนได้มีโอกาสทำความรู้จัก แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน ภายในงานได้รับเกียรติจาก ดร.พิชยพันธุ์ ชาญภูมิดล รองอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ เป็นประธานในพิธี นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมสันทนาการมากมาย อาทิ การแสดงจากสถาบันส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม การแสดงร้องเพลง การแสดงการเต้นรำ และการแสดงดนตรีจากอาจารย์ และนักศึกษา ณ ห้อง Auditorium อาคารรัตนคุณากร  (อาคาร 11) มหาวิทยาลัยรังสิต

22 กุมภาพันธ์ 2566

ผู้ชม 327 ครั้ง

Engine by shopup.com