21 พฤษภาคม 2567

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ - 15 มีนาคม 2565 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2565 สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาล รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565 กรมทางหลวง รับสมัครเข้ารับราชการ จำนวน 6 ตำแหน่ง สมัครตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ - 14 มีนาคม 2565 กรมสรรพสามิต รับสมัครบุคคล (คนพิการ) เป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565

ดูบทความกรมทางหลวงชนบท รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 46 ตำแหน่ง สมัครตั้งแต่วันที่ 3 - 27 มีนาคม 2566

กรมทางหลวงชนบท รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 46 ตำแหน่ง สมัครตั้งแต่วันที่ 3 - 27 มีนาคม 2566

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

 

1. ตำแหน่งนายช่างศิลปกรรมปฏิบัติงาน (ด้านอนุรักษ์โบราณสถาน)     จํานวน 4 ตำแหน่ง

 

2. ตำแหน่งดุริยางคศิลปินปฏิบัติงาน (จะเข้)     จํานวน 1 ตำแหน่ง

 

3 ตำแหน่งดุริยางคศิลปินปฏิบัติงาน (วิโอล่า)     จํานวน 1 ตำแหน่ง

 

4. ตำแหน่งดุริยางคศิลปินปฏิบัติงาน (ทรอมโบน)     จํานวน 1 ตำแหน่ง

 

5. ตำแหน่งดุริยางคศิลปินปฏิบัติงาน (เชลโล)     จํานวน 1 ตำแหน่ง

 

6. ตำแหน่งดุริยางคศิลปินปฏิบัติงาน (ดับเบิลเบส)     จํานวน 1 ตำแหน่ง

 

7. ตำแหน่งดุริยางคศิลปินปฏิบัติงาน (ทรัมเป็ด)     จํานวน 1 ตำแหน่ง

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

 

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 3 - 27 มีนาคม 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยเข้าไปที่เว็บไซต์ http://drr.thaijobjob.com 

 

 


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 

     

 

 

24 กุมภาพันธ์ 2566

ผู้ชม 1784 ครั้ง

Engine by shopup.com