24 กุมภาพันธ์ 2567

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ - 15 มีนาคม 2565 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2565 สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาล รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565 กรมทางหลวง รับสมัครเข้ารับราชการ จำนวน 6 ตำแหน่ง สมัครตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ - 14 มีนาคม 2565 กรมสรรพสามิต รับสมัครบุคคล (คนพิการ) เป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565

ดูบทความหลักสูตร ปบก. 7 ลงพื้นที่มอบทุนการศึกษา -คอมพิวเตอร์-อุปกรณ์การศึกษา-ปลูกป่า

หลักสูตร ปบก. 7 ลงพื้นที่มอบทุนการศึกษา -คอมพิวเตอร์-อุปกรณ์การศึกษา-ปลูกป่า

 

  

 

 

 

พ.อ.นภบัญชา ชินอัศวโสภณ หน.สปข.ขว.ทบ. โรงเรียน ข่าวทหารบก พร้อมด้วยนายเสริมศักดิ์ วงศ์ชัย ประธานหลักสูตร และคณะผู้เข้าอบรม ปบก. รุ่นที่ 7 มอบทุนการศึกษา เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์การศึกษา ให้กับนักเรียน โรงเรียนวัดสุตธรรมมาราม จังหวัด นครนายก เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์อาคาร รร.จปร. 100 ปี ศาลาวงกลมอันเป็นที่ประดิษฐานพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ศาลเจ้าพ่อขุนด่าน กระโดดหอสูง 34 ฟุต ตลอดจนกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม เช่น กิจกรรมลูกต้นไม้ กิจกรรมพัฒนากลุ่มสัมพันธ์กิจกรรมพิชิตเขาชะโงก เมื่อวันที่ 10 -11 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา

ขวัญฤทัย ภาพ-ข่าว

26 กุมภาพันธ์ 2566

ผู้ชม 332 ครั้ง

Engine by shopup.com