24 กุมภาพันธ์ 2567

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ - 15 มีนาคม 2565 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2565 สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาล รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565 กรมทางหลวง รับสมัครเข้ารับราชการ จำนวน 6 ตำแหน่ง สมัครตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ - 14 มีนาคม 2565 กรมสรรพสามิต รับสมัครบุคคล (คนพิการ) เป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565

ดูบทความกรมพลศึกษา รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จำนวน 9 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 7 - 27 มีนาคม 2566

กรมพลศึกษา รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จำนวน 9 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 7 - 27 มีนาคม 2566

หมวดหมู่: งานราชการ

  

 

 

 

 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานประจำมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

 

1. ตำแหน่ง นักพัฒนาการกีฬาปฏิบัติการ (ด้านนันทนาการ)      จํานวน 1 อัตรา

 

2. ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ      จํานวน 1 อัตรา

 

3. ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ      จํานวน 1 อัตรา

 

4. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน      จํานวน 1 อัตรา

 

5. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน      จํานวน 1 อัตรา

 

6. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน      จํานวน 2 อัตรา

 

7. ตำแหน่ง นายช่าโยธาปฏิบัติงาน      จํานวน 1 อัตรา

 

8. ตำแหน่ง นายช่างเขียนแบบปฏิบติงาน     จํานวน 1 อัตรา

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

 

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 7 - 27 มีนาคม 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยเปิดเว็บไซต์ของกรมพลศึกษา www.dpe.go.th  หัวต้อ "รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ" หรือ https://dpe.thaijobjob.com  ดูรายละเอียดที่ไฟล์ประกาศรับสมัคร

 

 


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 

 

     

 

27 กุมภาพันธ์ 2566

ผู้ชม 1093 ครั้ง

Engine by shopup.com