17 มิถุนายน 2567

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ - 15 มีนาคม 2565 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2565 สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาล รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565 กรมทางหลวง รับสมัครเข้ารับราชการ จำนวน 6 ตำแหน่ง สมัครตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ - 14 มีนาคม 2565 กรมสรรพสามิต รับสมัครบุคคล (คนพิการ) เป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565

ดูบทความสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 1 - 8 มีนาคม 2566

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 1 - 8 มีนาคม 2566

หมวดหมู่: งานสาธารณสุข

 

 

 ประกาศจังหวัดชลบุรี เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

 

1. ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ      จํานวน  1  อัตรา

- กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลบ้านบึง

 

 

2. ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ    จํานวน  5  อัตรา

- กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี     จํานวน 1 อัตรา

- กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี     จํานวน 1 อัตรา

- กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี     จํานวน 1 อัตรา

- งานการพยาบาลผู้ป่วยใน กลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลบ่อทอง     จํานวน 1 อัตรา

- งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก กลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลบ้านบึง     จํานวน 1 อัตรา

 

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

 

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอทราบรายละเอียด รับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 3 อาคารชลนุสรณ์ 100 ปี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี โทรศัพท์ 0 3893 2450 ต่อ 2467 ระยะเวลารับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1 - 8 มีนาคม 2566 ในวันและเวลาราชการ ภาคเช้า เวลา 08.30 - 12.00 น. ภาคบ่าย 13.00 - 16.30 น. มีค่าธรรมเนียมในการรับสมัคร 200 บาท

 

 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 

 

 

 

 

27 กุมภาพันธ์ 2566

ผู้ชม 767 ครั้ง

Engine by shopup.com