21 พฤษภาคม 2567

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ - 15 มีนาคม 2565 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2565 สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาล รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565 กรมทางหลวง รับสมัครเข้ารับราชการ จำนวน 6 ตำแหน่ง สมัครตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ - 14 มีนาคม 2565 กรมสรรพสามิต รับสมัครบุคคล (คนพิการ) เป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565

ดูบทความโรงพยาบาลสุรินทร์ รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 8 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 1 - 8 มีนาคม 2566

โรงพยาบาลสุรินทร์ รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 8 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 1 - 8 มีนาคม 2566

หมวดหมู่: งานสาธารณสุข

 

 

 ประกาศจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดโรงพยาบาลสุรินทร์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

 

1. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ     จํานวน  2  อัตรา

 

2. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี     จํานวน  2  อัตรา

 

3. ตำแหน่ง นายช่างเทคนิค     จํานวน  2  อัตรา

 

4. ตำแหน่ง นักวิชาการและบัญชี     จํานวน  2  อัตรา

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

 

ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ โรงพยาบาลสุรินทร์ อาคาร 100 ปี การสาธารณสุขไทย ชั้น 8 กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ระหว่างวันที่ 2 - 9 มีนาคม 2566 ในวันและเวลาราชการ (เช้าเวลา 08.30 - 12.00 น. และบ่ายเวลา 13.00 - 16.00 น.)

 

 


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 

 

27 กุมภาพันธ์ 2566

ผู้ชม 1900 ครั้ง

Engine by shopup.com