24 กุมภาพันธ์ 2567

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ - 15 มีนาคม 2565 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2565 สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาล รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565 กรมทางหลวง รับสมัครเข้ารับราชการ จำนวน 6 ตำแหน่ง สมัครตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ - 14 มีนาคม 2565 กรมสรรพสามิต รับสมัครบุคคล (คนพิการ) เป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565

ดูบทความโรงพยาบาลเบตง รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 4 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ - 20 มีนาคม 2566

โรงพยาบาลเบตง รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 4 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ - 20 มีนาคม 2566

หมวดหมู่: งานสาธารณสุข

 

 

 ประกาศจังหวัดยะลา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดโรงพยาบาลเบตง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

 

1. ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล     จํานวน 1 อัตรา

 

2. ตำแหน่ง นายช่างเทคนิค     จํานวน 1 อัตรา

 

3. ตำแหน่ง นักรังสีการแพทย์     จํานวน 1 อัตรา

 

4. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานรธุรการ     จํานวน 1 อัตรา

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

 

ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคลโรงพยาบาลเบตง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 20 มีนาคม 2566 ในวันและเวลาราชการ

 

 


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 

 

 

 

27 กุมภาพันธ์ 2566

ผู้ชม 1060 ครั้ง

Engine by shopup.com