17 มิถุนายน 2567

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ - 15 มีนาคม 2565 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2565 สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาล รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565 กรมทางหลวง รับสมัครเข้ารับราชการ จำนวน 6 ตำแหน่ง สมัครตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ - 14 มีนาคม 2565 กรมสรรพสามิต รับสมัครบุคคล (คนพิการ) เป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565

ดูบทความกรมที่ดิน รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 166 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 10 - 30 มีนาคม 2566

กรมที่ดิน รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 166 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 10 - 30 มีนาคม 2566

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 

 ประกาศกรมที่ดิน เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการสังกัดกรมที่ดิน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

 

1. ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน     จํานวน 15 อัตรา

 

2. ตำแหน่งนายช่างรังวัดปฏิบัติงาน (วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ)     จํานวน 50 อัตรา

 

3. ตำแหน่งนายช่างรังวัดปฏิบัติงาน     จํานวน 100 อัตรา
(วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง)

 

4. ตำแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน     จำนวน 1 อัตรา
(วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง)

 

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

 

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการสามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม 2566 ถึงวันที่ 30 มีนาคม 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยเปิดเว็บไซต์ กรมที่ดิน http://www.dol.go.th  หัวข้อ "รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ" หรือ https://dol.thaijobjob.com 

 

 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 

 

     

 

 

28 กุมภาพันธ์ 2566

ผู้ชม 7496 ครั้ง

Engine by shopup.com