15 เมษายน 2567

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ - 15 มีนาคม 2565 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2565 สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาล รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565 กรมทางหลวง รับสมัครเข้ารับราชการ จำนวน 6 ตำแหน่ง สมัครตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ - 14 มีนาคม 2565 กรมสรรพสามิต รับสมัครบุคคล (คนพิการ) เป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565

ดูบทความสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 127 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 12 มีนาคม 2566

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 127 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 12 มีนาคม 2566

หมวดหมู่: งานราชการ

 

  

 

 

 ประกาศกรมที่ดินสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่าง ๆ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

 

1. ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ     จํานวน 18 อัตรา

 

2. ตำแหน่งวิศวกรสำรวจปฏิบัติการ     จํานวน 1 อัตรา

 

3. ตำแหน่งวิศวกรการเกษตรปฏิบัติการ     จํานวน 2 อัตรา

 

4. ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ     จำนวน 9 อัตรา

 

5. ตำแหน่งนักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ     จํานวน 2 อัตรา

 

6. ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ     จํานวน 2 อัตรา

 

7. ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ     จํานวน 2 อัตรา

 

8. ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติงาน     จํานวน 3 อัตรา

 

9. ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน     จํานวน 10 อัตรา

 

10. ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน     จํานวน 23 อัตรา

 

11. ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน     จํานวน 1 อัตรา

 

12. ตำแหน่งนายช่างสำรวจปฏิบัติงาน

 

- หน่วยที่ 1 วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)     จํานวน 17 อัตรา

 

- หน่วยที่ 2 วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)     จํานวน 18 อัตรา

 

13. ตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน     จํานวน 17 อัตรา

 

14. ตำแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน     จํานวน 2 อัตรา

 

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

 

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 ถึงวันที่ 12 มีนาคม 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยเปิดเว็บไซต์ https://alro.thaijobjob.com/ หัวข้อ "รับสมัครแข่งขันฯ" ดูรายละเอียดที่ไฟล์ประกาศรับสมัคร

 

 


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 

 

     

 

 

28 กุมภาพันธ์ 2566

ผู้ชม 949 ครั้ง

Engine by shopup.com