15 เมษายน 2567

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ - 15 มีนาคม 2565 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2565 สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาล รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565 กรมทางหลวง รับสมัครเข้ารับราชการ จำนวน 6 ตำแหน่ง สมัครตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ - 14 มีนาคม 2565 กรมสรรพสามิต รับสมัครบุคคล (คนพิการ) เป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565

ดูบทความสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 8 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ - 9 มีนาคม 2566

สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 8 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ - 9 มีนาคม 2566

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ของสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

 

1. ตำแหน่งนักวิชาการวัฒนธรรม กองการต่างประเทศ     จำนวน 2 อัตรา

 

2. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน กองยุทธศาสตร์และแผนงาน     จำนวน 2 อัตรา

 

3. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป   จำนวน 4 อัตรา   ประกอบด้วย

 

(1) สำนักงานรัฐมนตรี     จำนวน 1 อัตรา

 

(2) กองกลาง     จำนวน 2 อัตรา

 

(3) กองตรวจราชการ     จำนวน 3 อัตรา

 

 


วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

 

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทงอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ - 9 มีนาคม 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยเข้าไปที่เว็บไชต์ http://m-culture.thaijobjob.com 

 

 


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 

 

     

 

 

28 กุมภาพันธ์ 2566

ผู้ชม 899 ครั้ง

Engine by shopup.com