21 พฤษภาคม 2567

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ - 15 มีนาคม 2565 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2565 สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาล รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565 กรมทางหลวง รับสมัครเข้ารับราชการ จำนวน 6 ตำแหน่ง สมัครตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ - 14 มีนาคม 2565 กรมสรรพสามิต รับสมัครบุคคล (คนพิการ) เป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565

ดูบทความกรมฝนหลวงและการบินเกษตร รับสมัครพนักงานจ้างเหมาเอกชน จำนวน 6 ตำแหน่ง สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 15 มีนาคม 2566

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร รับสมัครพนักงานจ้างเหมาเอกชน จำนวน 6 ตำแหน่ง สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 15 มีนาคม 2566

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 ประกาศกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เรื่อง รับสมัครพนักงานจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานในส่วนราชการ กองแผนงาน กรมฝนหลวงและการบินเกษตร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

 

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน     จำนวน  6  ตำแหน่ง

 

 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 

1. เพศ ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี

 

2. ไม่เสพติดสิ่งเสพติดของมึนเมา หรือวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตหรือประสาท

 

3. มีความประพฤติเรียบร้อย สุขภาพร่างกายแข็งแรง เหมาะสมกับตำแหน่งที่รับผิดชอบ พร้อมทั้งมีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

 

4. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกของรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

 

5. จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทุกสาขา

 

6. มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดีโดยเฉพาะโปรแกรม MS – Office เช่น Word, Excel, Power Point, Access,SPSS , โปรแกรมออกแบบพื้นฐาน และการใช้งาน Internet เป็นต้น

 

 


วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

 

ผู้สนใจสามารถสมัครด้วยตนเองได้ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 ถึงวันที่ 15 มีนาคม 2566
ที่กองแผนงาน (ชั้น 5) อาคารทำการหลังใหม่ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 02-109-5100 ต่อ 880, 881 ในวันและเวลาราชการ

 

 


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 

 

 

28 กุมภาพันธ์ 2566

ผู้ชม 888 ครั้ง

Engine by shopup.com