08 ธันวาคม 2566

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ - 15 มีนาคม 2565 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2565 สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาล รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565 กรมทางหลวง รับสมัครเข้ารับราชการ จำนวน 6 ตำแหน่ง สมัครตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ - 14 มีนาคม 2565 กรมสรรพสามิต รับสมัครบุคคล (คนพิการ) เป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565

ดูบทความสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 20 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 7 - 16 มีนาคม 2566

สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 20 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 7 - 16 มีนาคม 2566

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 

 

 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

 

1. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานงานด้านการท่องเที่ยว     จำนวน  18  อัตรา

 

2. ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน     จำนวน  1  อัตรา

 

3. ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี     จำนวน  1  อัตรา

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

 

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 7 - 16 มีนาคม 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยเปิดเว็บไซต์ https://mots.thaijobjob.com ดูรายละเอียดที่ไฟล์ประกาศรับสมัคร

 

 

 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 

     

 

01 มีนาคม 2566

ผู้ชม 1515 ครั้ง

Engine by shopup.com