24 กุมภาพันธ์ 2567

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ - 15 มีนาคม 2565 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2565 สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาล รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565 กรมทางหลวง รับสมัครเข้ารับราชการ จำนวน 6 ตำแหน่ง สมัครตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ - 14 มีนาคม 2565 กรมสรรพสามิต รับสมัครบุคคล (คนพิการ) เป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565

ดูบทความโรงพยาบาลสระบุรี รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 12 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 7 - 16 มีนาคม 2566

โรงพยาบาลสระบุรี รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 12 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 7 - 16 มีนาคม 2566

หมวดหมู่: งานสาธารณสุข

 

 

 ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

 

1. ตำแหน่งเภสัชกร     จำนวน 1 อัตรา

 

2. ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์     จำนวน 2 อัตรา

 

3. ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้า     จำนวน 1 อัตรา

 

4. ตำแหน่งนิติกร     จำนวน 1 อัตรา

 

5. ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์     จำนวน 1 อัตรา

 

6. ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี     จำนวน 2 อัตรา

 

7. ตำแหน่งนายช่างเทคนิค สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์     จำนวน 1 อัตรา

 

8. ตำแหน่งนายช่างเทคนิค สาขาวิชาการก่อสร้าง สาขาวิชาโยธา     จำนวน 1 อัตรา

 

9. ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ    จำนวน 1 อัตรา

 

10. ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้     จำนวน 1 อัตรา

 

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

 

ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร Download เอกสารใบสมัครสอบพร้อมทั้งกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน แนบเอกสารประกอบการสมัครสอบพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องให้เรียบร้อย และยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลสระบุรี ตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2566 ถึงวันที่ 15 มีนาคม 2566 ในวันและเวลาราชการ (ภาคเช้าเวลา 08.30 น. - 11.30 น.) (ภาคบ่าย 13.00 น. - 16.00 น.)

 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม (มีใบสมัครท้ายประกาศ)

 

 

 

01 มีนาคม 2566

ผู้ชม 732 ครั้ง

Engine by shopup.com