21 พฤษภาคม 2567

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ - 15 มีนาคม 2565 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2565 สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาล รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565 กรมทางหลวง รับสมัครเข้ารับราชการ จำนวน 6 ตำแหน่ง สมัครตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ - 14 มีนาคม 2565 กรมสรรพสามิต รับสมัครบุคคล (คนพิการ) เป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565

ดูบทความกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาน จำนวน 4 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 1 - 8 มีนาคม 2566

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาน จำนวน 4 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 1 - 8 มีนาคม 2566

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 ประกาศกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมการค้ระหว่างประเทศ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

 

ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี     จำนวน  4  อัตรา

 

- เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ จากมหาวิทยาลัย หรือสถานศึกษาที่ ก.พ. รับรอง ในสาขาวิชาการบัญชี บริหารธุรกิจ หรือเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง หรือสาขาวิชาดังกล่าวข้างต้น

 

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

 

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรร สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1- 8 มีนาคม 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ เว็บไซต์ของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ www.ditp.go.th  หรือ https://ditp.thaijobjob.com 

 

 


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 

 

     

 

01 มีนาคม 2566

ผู้ชม 842 ครั้ง

Engine by shopup.com