15 เมษายน 2567

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ - 15 มีนาคม 2565 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2565 สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาล รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565 กรมทางหลวง รับสมัครเข้ารับราชการ จำนวน 6 ตำแหน่ง สมัครตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ - 14 มีนาคม 2565 กรมสรรพสามิต รับสมัครบุคคล (คนพิการ) เป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565

ดูบทความกรมสอบสวนคดีพิเศษ รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 35 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม - 3 เมษายน 2566

กรมสอบสวนคดีพิเศษ รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 35 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม - 3 เมษายน 2566

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 

 
ประกาศกรมสอบสวนคดีพิเศษ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

 

1. ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน     จำนวน 1 อัตรา

 

2. ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน     จำนวน 1 อัตรา

 

3. ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ     จำนวน 1 อัตรา

 

4. ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ     จำนวน 2 อัตรา

 

5. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่คดีพิเศษปฏิบัติการ     จำนวน 30 อัตรา

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

 

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม 2566 ถึงวันที่ 3 เมษายน 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยเปิดเว็บไซต์ https://dsi.thaijobjob.com  กรอกข้อความให้ถูกต้อง ครบถ้วน และปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนด ดูรายละเอียดที่ไฟล์ประกาศรับสมัคร

 

 

 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 

 

     

 

 

 

03 มีนาคม 2566

ผู้ชม 3533 ครั้ง

Engine by shopup.com