15 เมษายน 2567

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ - 15 มีนาคม 2565 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2565 สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาล รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565 กรมทางหลวง รับสมัครเข้ารับราชการ จำนวน 6 ตำแหน่ง สมัครตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ - 14 มีนาคม 2565 กรมสรรพสามิต รับสมัครบุคคล (คนพิการ) เป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565

ดูบทความกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 120 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 9 - 20 มีนาคม 2566

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 120 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 9 - 20 มีนาคม 2566

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งต่าง ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

 

กลุ่มงานบริการ

 

1. ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา

 

2. ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 2 อัตรา

 

3. ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 2 อัตรา

 

4. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเกษตร จำนวน 2 อัตรา

 

5. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี จำนวน 8 อัตรา

 

6. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 4 อัตรา

 

7. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน 1 อัตรา

 

 

กลุ่มงานเทคนิคทั่วไป

 

8. ตำแหน่งนายช่างศิลป์ จำนวน 1 อัตรา

 

9. ตำแหน่งนายช่างเทคนิค จำนวน 1 อัตรา

 

10. ตำแหน่งนายช่างโยธา จำนวน 1 อัตรา

 

11. ตำแหน่งนายช่างสำรวจ จำนวน 4 อัตรา

 

12. ตำแหน่งพนักงานวิทยุสื่อสาร จำนวน 1 อัตรา

 

 

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

 

13. ตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้ จำนวน 66 อัตรา

 

14. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

 

15. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา

 

16. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา

 

17. ตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ จำนวน 4 อัตรา

 

18. ตำแหน่งนักวิชาการสัตวบาล จำนวน 2 อัตรา

 

19. ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา

 

20. ตำแหน่งนิติกร จำนวน 1 อัตรา

 

21. ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัย จำนวน 1 อัตรา

 

 

กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ

 

22. ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 อัตรา

 

23. ตำแหน่งวิศวกรโยธา จำนวน 1 อัตรา

 

24. ตำแหน่งสถาปนิก จำนวน 2 อัตรา

 

25. ตำแหน่งสัตวแพทย์ จำนวน 6 อัตรา

 

 


วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

 

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สามารถสมัครได้ทางระบบอินเทอร์เน็ต (Internet) ตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2566 ถึงวันที่ 20 มีนาคม 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยเปิดเว็บไซต์ https://dnp.thaijobjob.com ดูรายละเอียดที่ไฟล์ประกาศรับสมัคร

 

 

 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 

 

    

 

 

04 มีนาคม 2566

ผู้ชม 3702 ครั้ง

Engine by shopup.com