02 เมษายน 2566

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ - 15 มีนาคม 2565 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2565 สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาล รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565 กรมทางหลวง รับสมัครเข้ารับราชการ จำนวน 6 ตำแหน่ง สมัครตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ - 14 มีนาคม 2565 กรมสรรพสามิต รับสมัครบุคคล (คนพิการ) เป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565

ดูบทความพิธีวันคล้ายวันสถาปนา กศน.ครบรอบ 15 ปี

พิธีวันคล้ายวันสถาปนา กศน.ครบรอบ 15 ปี

หมวดหมู่: การศึกษา

 

 

 

 

 

นายคมกฤช จันทร์ขจร รองเลขาธิการ กศน. รักษาราชการแทนเลขาธิการ กศน. เป็นประธานในพิธีวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงาน กศน.ครบรอบ 15 ปี 4 มีนาคม 2566 โดยมีคณะผู้บริหารระดับสูง และบุคลากร สำนักงาน กศน. ร่วมทำบุญถวายภัตตาหาร แด่พระสงฆ์จำนวน 9 รูป และถวายจตุปัจจัยไทยธรรม เพื่อระลึกถึงผู้มีคุณูปการของ กศน.ที่สร้างสรรรค์ สร้างงานให้เจริญก้าวหน้าจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ในโอกาสนี้ สำนักงาน กศน.ได้รับเกียรติจากผู้แทนจาก สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. สำนักงาน ก.ค.ศ. รวมทั้งหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่มาแสดงความยินดีในโอกาสนี้ ณ สำนักงาน กศน. กระทรวงศึกษาธิการ

05 มีนาคม 2566

ผู้ชม 153 ครั้ง

Engine by shopup.com