21 พฤษภาคม 2567

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ - 15 มีนาคม 2565 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2565 สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาล รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565 กรมทางหลวง รับสมัครเข้ารับราชการ จำนวน 6 ตำแหน่ง สมัครตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ - 14 มีนาคม 2565 กรมสรรพสามิต รับสมัครบุคคล (คนพิการ) เป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565

ดูบทความ ชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์ ร่วมเสวนา "ปัญหาทุนสีเทากับการปฏิรูป กลไกยุติธรรม" ที่ .รังสิต

 ชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์ ร่วมเสวนา "ปัญหาทุนสีเทากับการปฏิรูป กลไกยุติธรรม" ที่ .รังสิต

 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาผู้นำทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต จัดเสวนาบรรยายพิเศษ หัวข้อ "ปัญหาทุนสีเทากับการปฏิรูป กลไกยุติธรรม " โดยมี นายชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์ ร่วมเสวนาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ภายในงานมีนักศึกษา ประชาชนทั่วไป และสื่อมวลชนสนใจเข้าร่วมฟัง จัดขึ้น ณ ห้อง 1-308 (ชั้น 3) อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ (อาคาร 1) มหาวิทยาลัยรังสิต

05 มีนาคม 2566

ผู้ชม 474 ครั้ง

Engine by shopup.com