15 เมษายน 2567

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ - 15 มีนาคม 2565 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2565 สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาล รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565 กรมทางหลวง รับสมัครเข้ารับราชการ จำนวน 6 ตำแหน่ง สมัครตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ - 14 มีนาคม 2565 กรมสรรพสามิต รับสมัครบุคคล (คนพิการ) เป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565

ดูบทความกรมอนามัย รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 15 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 13 - 19 มีนาคม 2566

กรมอนามัย รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 15 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 13 - 19 มีนาคม 2566

หมวดหมู่: งานสาธารณสุข

 

 

 

 

 ประกาศกรมอนามัย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

 

1. ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์     จำนวน 1 อัตรา

 

2. ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์     จำนวน 5 อัตรา

 

3. ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (ด้านการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ)     จำนวน 1 อัตรา

 

4. ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ด้านจุลวิทยา)     จำนวน 1 อัตรา

 

5. ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน     จำนวน 2 อัตรา

 

6. ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล     จำนวน 1 อัตรา

 

7. ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป     จำนวน 2 อัตรา

 

8. ตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข     จำนวน 1 อัตรา

 

9. ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ     จำนวน 1 อัตรา

 

 


วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

 

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม 2566 ถึงวันที่ 19 มีนาคม 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยเข้าไปที่เว็บไซต์ https://anamai.thaijobjob.com กรอกข้อความในใบสมัครให้ถูกต้องและครบถ้วน ดูรายละเอียดที่ไฟล์ประกาศรับสมัคร

 

 


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 

 

     

 

 

08 มีนาคม 2566

ผู้ชม 888 ครั้ง

Engine by shopup.com