24 กุมภาพันธ์ 2567

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ - 15 มีนาคม 2565 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2565 สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาล รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565 กรมทางหลวง รับสมัครเข้ารับราชการ จำนวน 6 ตำแหน่ง สมัครตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ - 14 มีนาคม 2565 กรมสรรพสามิต รับสมัครบุคคล (คนพิการ) เป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565

ดูบทความการไฟฟ้านครหลวง รับสมัครสอบคัดเลือกเป็นพนักงาน จำนวน 93 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 8 - 14 มีนาคม 2566

การไฟฟ้านครหลวง รับสมัครสอบคัดเลือกเป็นพนักงาน จำนวน 93 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 8 - 14 มีนาคม 2566

 

 

 ประกาศการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

 

1. ตำแหน่งนักวิชาการ 5(ด้านการวางแผน)      จำนวน 1 อัตรา

 

2. ตำแหน่งนักบัญชี 5      จำนวน 2 อัตรา

 

3. ตำแหน่งบุคลากร 5      จำนวน 1 อัตรา

 

4. ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้า 4      จำนวน 28 อัตรา

 

5. ตำแหน่งวิศวกร 4      จำนวน 3 อัตรา

 

6 ตำแหน่งวิศวกรโยธา 4      จำนวน 3 อัตรา

 

7. ตำแหน่งวิศวกรคอมพิวเตอร์ 4      จำนวน 1 อัตรา

 

8. ตำแหน่งบุคลากร 4      จำนวน 3 อัตรา

 

9. ตำแหน่งนักวิชาการ 4 (ด้านแผนงาน)      จำนวน 5 อัตรา

 

10. ตำแหน่งนักบัญชี 4      จำนวน 8 อัตรา

 

11. ตำแหน่งนักการเงิน 4      จำนวน 2 อัตรา

 

12. ตำแหน่งนักบริหารงานพัสดุ 4      จำนวน 5 อัตรา

 

13. ตำแหน่งนักประมวลผลข้อมูล 4      จำนวน 5 อัตรา

 

14. ตำแหน่งนักฝึกอบรม 4      จำนวน 2 อัตรา

 

15. ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ 4      จำนวน 1 อัตรา

 

16. ตำแหน่งเลขานุการ 4      จำนวน 3 อัตรา

 

17. ตำแหน่งเภสัชกร 4      จำนวน 1 อัตรา

 

18. ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ 4      จำนวน 1 อัตรา

 

19. ตำแหน่งพยาบาลวิชาการ 4      จำนวน 2 อัตรา

 

20. ตำแหน่งช่างเทคนิคไฟฟ้า 3      จำนวน 7 อัตรา

 

21. ตำแหน่งช่างเทคนิคสายอากาศ 3      จำนวน 7 อัตรา

 

22. ตำแหน่งช่างเทคนิคโลหะ 3      จำนวน 1 อัตรา

 

23. ตำแหน่งช่างเทคนิคเครื่องกล 3     จำนวน 2 อัตรา

 

 


วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

 

ผู้สมัครสามรถสมัครสอบคัดเลือกได้เพียงตำแหน่งเดียวเท่านั้น โดยสามารถสมัครสอบทางระบบออนไลน์ทางเว็บไชต์ พร้อมอัปโหลดเอกสารประกอบการสมัครต่าง ๆ ตามประเภท และรูปแบบที่ กฟน. กำหนด ตั้งแต่วันพุธที่ 8 มีนาคม ถึงวันอังการที่ 14 มีนาคม 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https://www.mea.or.th/job  หัวข้อ "ประกาศรับสมัครงาน" ดูรายละเอียดที่ไฟล์ประกาศรับสมัคร

 

 

 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 

 

     

 

08 มีนาคม 2566

ผู้ชม 1131 ครั้ง

Engine by shopup.com