21 พฤษภาคม 2567

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ - 15 มีนาคม 2565 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2565 สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาล รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565 กรมทางหลวง รับสมัครเข้ารับราชการ จำนวน 6 ตำแหน่ง สมัครตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ - 14 มีนาคม 2565 กรมสรรพสามิต รับสมัครบุคคล (คนพิการ) เป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565

ดูบทความกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 9 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม - 10 เมษายน 2566

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 9 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม - 10 เมษายน 2566

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ประจำส่วนกลางของกรมหม่อนไหม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

 

ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ     จำนวน  9  อัตรา

 

1. สถานคุ้มค้องและพัฒนาอาชีพบ้านเกร็ดตระการ กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 อัตรา

 

2. สถานคุ้มค้องและพัฒนาอาชีพบ้านนารีสวัสดิ์ จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 1 อัตรา

 

3. สถานคุ้มค้องและพัฒนาอาชีพบ้านสองแคว จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 อัตรา

 

4. ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย จำนวน 1 อัตรา

 

5. ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทุบรี จำนวน 1 อัตรา

 

6. ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 1 อัตรา

 

7. ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง จำนวน 1 อัตรา

 

8. ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวรัตนาภา จังหวัดขอนแก่น จำนวน 1 อัตรา

 

9. ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ จังหวัดชลบุรี จำนวน 1 อัตรา

 

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

 

ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถพิมพ์ใบสมัครได้ทาง Internet ใน Website www.dwf.go.th 

 

1. ผู้ประสงค์จะสมัครทางไปรษณีย์ ส่งไปที่ กลุ่มบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล สำนักงานเลขานุการกรม กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ชั้น 14 เอ เลขที่ 1034 ถนนกรุงเกษตร แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100 โดยวงเล็กมุมซองว่า "สมัครคัดเลือกฯ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ"

 

2. ผู้ประสงค์จะสมัครทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) hrdwf.8708@gmail.com 
สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม - 10 เมษายน 2566

 

 

 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม (มีใบสมัครท้ายประกาศ)

 

 

 

13 มีนาคม 2566

ผู้ชม 952 ครั้ง

Engine by shopup.com